Річний план

                                                                                                                          

                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                     Директор закладу дошкільної  

                                                      освіти «Калинонька»с.Мітлинці

                                                      Кунківської сільської ради

                                                  _________  В.В.Тихонюк

                                                            «01» вересня  2021р.

 

 

 

 

 

 

 

План роботи

  Закладу дошкільної освіти  «Калинонька» с. Мітлинці

Кунківської сільської ради

на 2021-2022 навчальнийрік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1Аналіз діяльності ЗДО за 2020-2021 навчальний рік  з визначенням річних завдань на майбутній період

Заклад дошкільної освіти  «Калинонька» Кунківської сільської ради знаходиться за адресою:23720 Вінницька обл.Гайсинський район с.Мітлинці вул. Т.Г.Шевченко 2ДО працює за Базовим компонентом дошкільної освіти, який реалізується через освітню програму для дітей від двох до семи

років «Дитина».  Заклад  розрахований  на  20 місць. У 2020-2021 навчальному році заклад відвідували 17 дітей віком від 3-х до6-ти років,  режим роботи  9 годин.

За штатним розписом у дошкільному закладі працює 5 осіб.  З них 2

педагоги, 3 особи обслуговуючого персоналу. У складі педагогічного

колективу : директор – стаж роботи 33 роки,не повна  освіта вища; вихователь – стаж роботи17 років, освіта  вища. Педагогічним і обслуговуючим персоналом ЗДО укомплектований не повністю: відсутній  бухгалтер, музичний  керівник, медична сестра,   оператора машинного прання.

Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвитку

освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту»,  Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), виконуючи завдання освітньої програми для дітей  від двох до семи років «Дитина»» та завдання на 2020-2021 навчальний рік, колектив закладу освіти  , колектив спрямовував свою діяльність на розв’язання наступних завдань:

1.     Організація роботи з логіко-математичного розвитку дітей

2.Формування здатності дошкільника до активної розумової діяльності, засобами ігрової діяльності .  

Методична робота з педагогічними кадрами у 2020 - 2021 освітньому

році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

У закладі проводились педгодини, на яких розглядались наступні

питання: стан фізкультурно-оздоровчої роботи профілактика дитячого

травматизму, охорона життя та здоров’я дітей, дотримання режиму дня,

забезпечення наступності для формування дітей старшого дошкільного віку

готовності до школи, взаємодія ЗДО із школою, сім’єю та громадськістю.

Підвищення рівня фахової майстерності для вихователя та працівників здійснювалась шляхом надання консультацій а саме:

консультація для вихователя:

«Перспективний  планроботи з дітьми п’ятого року життя

з логіко-математичного розвитку»

«Організація роботи з дітьми у куточку книги»

Створення умов для реалізації патріотичного виховання дітей у дитячому садку

«Ранкове приймання дітей, температурний скринінг протягом дня»

«Навчання дітей обробці рук антисептиком, миття рук, навчання правилам етикету кашлю»

« Проведення додаткових ігор, активності на відкритому повітрі, забезпечення максимально можливого фізичного дистанціювання дітей»

3) для кухаря:

«Правила миття посуду»

«Гігієна під час приготування та видачі їжі»

2) для помічника вихователя:

«Вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних засобів»

« Почергове провітрювання приміщень протягом дня»

«Санітарно – гігієнічні вимоги до заміни білизни»

З метою підвищення теоретичного рівня та професійної компетентності  продовжує  впровадження інноваційної технології «Навчання дітей читання за методикою Л. Шелестової», передового педагогічного досвіду   кращих педагогів району, а саме, Голуб Т.І, вихователя ЗДО №2 «Дзвіночок» Усенко Л.В, вихователя ЗДО №5 м. Гайсин, вихователя ЗДО№7 м.Гайсин «Берізка» Н.А.Чорної 

Протягом року в методичному кабінеті продовжувалась робота по

накопиченню інформаційних,  науково-методичних матеріалів. Методичний

кабінет поповнено навчально-методичною літературою.Були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали для організації освітньої роботи, виготовленні розвивальні та дидактичні ігри.

Упродовж   року вихователь   працювала   над самоосвітою з

теми       «Розвиток мовленнєвих  здібностей дітей у дошкільного віку».

Опрацювано матеріали новинок методичної літератури, періодичних видань щодо формування здатності дошкільника до активної мовленєвої діяльності

 «Навчання грамоти дітей за методикою Л. Шелестової».

З  цього  питання  зібрано  теоретичний  та  практичний матеріал.

Виготовлено дидактичні ігри, ілюстраційний та роздатковий матеріал.

Упродовж року методичний кабінет поповнювався науково-методичною літературою, рекомендаціями, розробками занять, зразками

планування та сценаріями свят і розваг. Систематизовано папки за освітніми

лініями, які містять теоретичний та практичні матеріали. а саме: різні види

ігор, конспекти занять,бесід.

Вихователь створила у групі якісне розвивальне середовище,збагачене

достатньою кількістю матеріалів для проведення різних видів дитячої

діяльності,креативного розвитку вихованців.

На виконання річного плану роботи з метою активізації педагогів та батьків

вихованців упродовж року дооформлено осередок  народознавства, куточок

природи.

Освітній   процес   враховує   чергування   різних   видів

діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового і фізичного

навантаження. Вихователь значну увагу приділяє вихованню культурно-гігієнічних навичок, навичок самообслуговування.   Для  якісної реалізації

головних завдань було проведено  перевірку освітніх процесів

Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок,

що  вихователь веде систематичну та планову роботу,  що до організації

мовленнєвого середовища,  але результати вивчення свідчать, що є

необхідність врахувати у подальшій роботі наступні рекомендації:

 надавати дітям більше можливості  для самостійного здійснювати вибір

ігор, вправ, задач відповідно до власних інтересів та настрою.    

Згідно річного плану було проведено підсумкову перевірку готовності

дітей до шкільного життя.   Аналізуючи спостереження за дітьми та бесіди з

ними, їх активність на заняттях було з’ясовано, що випускники мають такі

знання:

-  з логіко - математичного розвитку:  55% достатній рівень,  45% середній

рівень;

- з мовленнєвого розвитку:  67% достатній рівень,  33%

середній рівень;

- з фізичного розвитку: 75% достатній рівень,  25% середній рівень.

Обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання показало, що діти

– випускники мають: добрі потенційні можливості щодо розвитку

пізнавальних процесів, розумової активності, сформовані навички навчальної діяльності,  діти, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків; на достатньому рівні розвинуті дії мислення, ушестирічок сформована мотивація  до шкільних видів діяльності ; 24% дітей – випускників мають порушення у звуковимові, що знизило результати засвоєння розділів програми з розвитку мови.

У дошкільному закладі відсутня посада медичної сестри. Медичне

обслуговування дітей закладу забезпечують працівники ФАПу та фахівці

районної, сільської   лікарні.  

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.

Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя вихованців:виконання ранкової гімнастики, проведенні занять з фізичної культури, організації рухливих та спортивних ігор, загартування, масаж, піскова терапія, казкотерапія.

 Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при директорі, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

На належному рівні проводилася робота з питання наступності дошкільного закладу та школи. Вихователем відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи. 

Проводилися зустрічі вчителя та вихователя, з дітьми та батьками

дітей старшого дошкільного віку (6-го р.ж.).Спільними зусиллями педагогів школи та дошкільного закладу організовані такі заходи, як: свята Осені,  Нового року,  8 березня,  випускне свято. Проте робота з батьками — це безперервний, складний і тривалий процес.

Разом з позитивними напрацюваннями, варто відзначити, що ще є над чим працювати: спостерігається  невисока активність участі батьків в житті

дошкільного закладу, на шляху до покращення залишається робота, яка б

змогла активізувати всіх батьків настільки, аби їх участь у житті дошкільного

закладу зумовлювалась їх власним бажанням —  адже деяким батькам і по

нині бракує активної життєвої позиції щодо виховання і розвитку власної

дитини.

Педагогами  закладу проводиться робота з батьками та дітьми села, які

не відвідують ЗДО: проводяться бесіди,  надаються консультації. Ведеться облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають у селі. Список розподілений за роками народження, який періодично оновлюється та доповнюється.  

Значна увага приділялась харчуванню дітей.  Харчування в ЗДО здійснювалось відповідно до п.5 ст. Закону «Про дошкільну освіту», п.25 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» наказ МОЗ України від д24.03.2016 р. №234.

У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування. Керівником та кухарем закладу вчасно подається заявка-замовлення на постачання харчових

продуктів і продовольчої сировини в залежності від кількості дітей в дошкільному закладі та затверджених норм харчування.  Стан забезпечення закладу продуктами харчування залежав від рівня і обсягу фінансування підприємств, що постачають продукти харчування. Протягом навчального року харчування дітей частково відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість харчування коливалася у межах від 25 гривень до 28 гривень на одну дитину.

Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за

рахунок  коштів місцевого бюджету. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щоквартально проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Аналіз показав, що за 2021 рік

середнє виконання щоденних норм продуктів харчування становить 63,2%,

зокрема: м’ясо, м’ясопродукти - 45 %, риба - 26%, олія - 100%, масло

вершкове  - 98 %,  молоко - 46 %,  сир кисломолочний – 24 % ,  яйце -50 %, цукор - 100%, картопля - 100 %, овочі – 26%, фрукти -45%, соки - 100 %, хліб - 88%, борошно - 100 %,  крупи - 100 %, сир твердий -60%.  Таке виконання щоденних норм продуктів харчування пов’язане з високою вартістю на них.

Фінансово-господарська діяльність у ЗДО здійснювалась згідно з річним планом. Протягом 2020 - 2021 навчального року:

-  за рахунок субвенції сільської ради

- в рахунок спонсорської допомоги підприємця В.Максименко.

Утримання будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам.

Технічний стан будівлі задовільний. Територія закладу має естетичний вигляд , озеленена , повністю огороджена. Обладнання ігрового майданчика підтримується у належному стані. Прибирання майданчиків і всієї території здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави, обрізка дерев, прочищення  від снігу доріжок.

Підводячи підсумки, можна сказати, що організація освітньої роботи з дітьми в 2020 -2021 н.р. була проведена на належному рівні, обрані форми роботи позитивно впливають на результативність та досягнення дітей.

На основі отриманих результатів аналізу можна виділити наступні недоліки:

- удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної

культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги

до вихователя працівників і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи з батьками;

-  Продовжувати працювати над зміцненням психофізичного здоров’я дітей ;

-  впроваджувати в роботу нові ефективні оздоровчі технології;

-  потребує вдосконалення мовленнєвий та пізнавальний розвиток дітей.

   Враховуючи підсумки  роботи за 2020-2021 навчальний рік педагогічний колектив дошкільного закладу спрямовує свою діяльність у наступному навчальному році на такі основні завдання:

 

1. Організація роботи з логіко-математичного розвитку дітей

2.Впроваджувати інноваційні технології у пізнавально-мовленнєвому розвитку дошкільників через використання коректурних та мнемо таблиць.

 


Розділ 2 Діяльність структур колегіального управління

Форма проведення заходів

 

Зміст роботи

Термін проведення

Відпові

дальні

Приміт

ка

 

1

Семінар  для директорів

Створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Використання квест технологій, як способу розвитку критичного мислення дошкільників

24.11.21

 

 

 

27.04.21

Директор

 

 

2

Семінар для вихователів

1. Технологія побудови освітнього процесу за допомогою  методитного конструктора  (за Гавриш)

2. Впровадження ідей освіти для сталого розвитку в ЗДО

3.Розвиток критичного мислення дітей

29.10.21

 

 

10.02.21

 

12.04.21

Вихователь

 

 

4

Загальні збори колективу

1Підсумки  роботи за 2020 – 2021н .р.затвердження плану роботи на 2021–2022 навчальний рік

2Готовність ЗДО до нового навчального року.

3.Затвердження    розкладу занять, графіку роботи.

08.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор,

 

 

5

Виробнича нарада

1.Готовність ЗДО до нового навчального року

2.Проведенняремонтнихробітприміщень закладу.

3.Обладнання групп ЗДО

4 Взаємодія ЗДО із загальноосвітнім навчальним закладом, сім’єю та громадськістю.

Виробничанарада:

1 Стан харчуваннядітей.

2.Кульнурно гігієнічнінавички.

3 Дотриманнясанітарно-гігієнічних норм у ЗДО

Виробничанарада:

1 Стан фізкультурно-оздоровчоїроботиз дітьми.

2. Станроботи з профілактикидитячого травматизму, охоронижиття та здоров’ядітей.

3.Дотримання режимівпрогулянок та провітрювання.

Виробничанарада:

1 Виконаннярічного плану роботи закладу за навчальнийрік та оздоровчийперіод.

2.Забезпечення літньогооздоровленнядітей.

3 Природно-методичне  та навчально – виховнезабезпечення

4. Готовність ЗДО до новогонавчального року;

виконання річного плану роботи закладу за навчальний рік

 

09.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.21

 

 

 

 

 

03.22

 

 

 

 

 

 

 

 

05.22

директор

 

6

Курсова перепідго

товка

Атестація педагогічних працівників

Вивчення роботи вихователя до атестації.

Портфоліо вихователя

 

 

10.2021

 

протягом року

04.22

Директор

 

 

7

Накази

Створення комісії з харчування,

Створення комісії охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки,

Створення комісіїорганізації та проведення експертизи цінності документів тощо

 

 

09.21

 

09.21

 

 

 

09.21

Директор

 

 

 

 

Розділ 11 Діяльність методичного кабінету

з/п

Форма проведення заходів

Зміст роботи

Термін проведення

Відпові

дальні

Примітка

1

 

 

 

 

 

1

 

Круглий стіл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виставка

-         Забезпечення та поповнення кабінету

-         наочно- дидактичними посібниками,

-       навчально-методичною літературою.

-         Поновити дидактичні ігри з

-       мовленнєвої діяльності .

-         Виготовити папки-пересувки, розробитиметодичні рекомендації, пам'ятки для

-         вихователів та батьків з питань

-         організації літнього оздоровлення

-       дошкільників

-         Організувати виставку дитячих робіт:

-         «Україна – країна єдина»

-          «Дари осені»

-         «Зима чарівниці»

-         «Весняні барви»

-          

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

Протягом року

 

 

 

10.21

11.21

01.22

04.22

 

 

директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор

 

директор

 

 

 

Виховательвиховательвихователь

вихователь

 

2

Курсова перепідготовка

·         З метою підвищення науково-теоретичного рівня та професійної

·         компетентності відвідувати методичні заходи :

·         - наради,семінари для керівника,

·         - методичні об’єднання, семінари для вихователя;

·         - практичні заняття;

·         - майстер-класи.

·         Здійснити   підписку на періодичні фахові

видання.

З метою підвищення ефективності самоосвіти:

«Методика розвитку  мовлення вихованців»

- опрацювати методичні посібники, що будуть використовуватись в роботі протягом року;

- впроваджувати інноваційні методики.

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

Директор

 

4

Консультації

·         Консультація для вихователя

·          1Організація роботи ЗДО У 2021-2022 н.р.

1.Роль вихователя в період адаптації малюків до дитячого садка

2.Методичні рекомендації та вимоги до підготовки і проведення занять з мовленнєвого спілкування з дітьми  дошкільного віку

·         3.Виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей дошкільного

4.Сюжетно-рольова гра як чинник формування позитивних взаємовідносин дітей старшого дошкільного віку

·         5.Методи і прийоми керівництва сюжетно-рольової гри дітей старшого дошкільного віку

6.Як методично правильно організувати самостійну діяльність дошкільників?

7.Розвиток творчих здібностей у малюків

·          

 

09.21

 

10.21

 

 

12.21

 

 

 

 

 

02.22

 

04.22

 

 

 

 

05.22

 

 

06.22

 

 

03.22

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

 

 

Розділ Адміністративно – господарська діяльність

з/п

Форма проведення заходів

Зміст роботи

Термін проведення

Відпові

дальні

Примітка

1

забезпечення матеріально-технічних та навчально-методичних умов

 

Здійснювати контроль за організацією харчування дітей.

Підготовка закладу до осінньо – зимового періоду

Упорядкувати територію закладу

Придбати миючі засоби

 Забезпечити заклад піском для посипання доріжок під час ожеледиці

 

Протягом року

 

10.21.

 

Протягом року

 

Вересень

Листопад - березень

Директор

 

Директор

 

Директор

 

Директор

 

Сторож

 

 

 

 

·         інструктажі з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності тощо;

 

·         Опрацювання та вивчення посадових інструкцій; правил внутрішнього розпорядку; правил пожежної безпеки, правил цивільної оборони

·         Провести інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності (вступний, первинний на робочому місці, повторний, цільовий, позаплановий)

·         Проведення тижня безпеки з дітьми різновікової групи

·         Проведення «Місячника з цивільного захисту»

·         Практичне заняття. Надання першої допомоги при нещасних випадках

·          

09.21

 

 

 

 

 

09.21

 

 

 

 

 

10.21

 

09-10. 21

 

 

10.21

 

 

Директор

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

Вихователь

 

Вихователь

 

 

Вихователь

 

 

·         санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу (гігієнічне навчання/виховання);

·          

·          

·          

·          

·          

Лікувально-профілактична робота: поглиблений огляд дітей 3 антропометричними вимірами

Контроль за термінами проходження персоналом медичного огляду

Бесіди з батьками: профілактика гострих кишкових та простудних захворювань

Бесіди з вихователем щодо ранкового прийому дітей та ведення відповідних журналів

Бесіди з помічниками вихователя щодо дотримання належного санітарно- гігієнічного стану приміщення

Бесіди з кухарем: вимоги до збереження продуктів та приготування страв; маркування посуду та санітарні правила миття посуду

Забезпечувати умови для активної рухової діяльності дітей упродовж дня

Систематично проводити оздоровчо- загартувальні заходи в використанням сучасних оздоровчих технологій

Дотримання усіма працівниками закладу правил особистої гігієни

Раз в квартал

 

 

 

02.21

 

 

09,12.21

 

 

 

09.21

 

 

10.21

 

 

11.21

 

 

 

 

 

03.22

 

 

02.22

 

 

 

 

09.21

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ IV. Організаційно-педагогічна робота

з/п

Форма проведення заходів

Зміст роботи

Термін проведен

ня

Відповідальні

Примітка

1

Батьківські збори

1.Про організацію освітньо-виховної роботи з дітьми в 2021-2022р.

2.Спільна робота дошкільного закладу та родин щодо вирішення адміністративно-господарських

та освітніх  завдань.

3.Батьківська скринька-поради,пропозиції

родин»

 

2 1.Готовність дітей до шкільного життя. підсумки спільної діяльності дошкільного закладу та родин

2Проблеми та завдання на

наступний навчальний рік.

 

Консультації для батьків

Розвиток мовлення засобами художньої літератури

Як зберегти здоров’я дитини

Сенсорне виховання в дидактичній системі дитячого садка

Один удома

Тест для батьків як виховують дошкільнят

 

09.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.22

 

 

 

 

 

 

 

09.21

 

11.21

01.22

04.22

05.22

 

Директор

 

 

 

співпраця із закладами загальної середньої освіти, іншими установами та організація

ми

 

Обговорити та затвердити план наступності співпраці ЗДО  та школи.

Забезпечити взаємовідвідування педагогами ЗДО та вчителями занять в ЗДО та уроків в школі, з метою вивчення стану освітнього

процесу.

Організувати та провести екскурсії дітей до школи:  

 -Свято першого дзвоника;  

- -до шкільної  бібліотеки, комп’ютерного

класу.

Залучити учнів початкових класів:

взяти участь у святах , розвагах, конкурсах, тетралізованих дійствах;

- до  шефської  допомоги  ЗДО.

09.21

 

 

 

03.22

 

 

 

 

 

 

12.21

 

 

Протягом року

Директор

 

 

Проведення спільних заходів з фізкультур

но-оздоровчого, художньо-естетичного циклів

 

Свята

День знань

Осінь в гості завітала

Повернення Новорічної зірки

Свято зустрічі весни

Чекає школа нас

Розваги

Козацькому роду немає переводу

Іде св..Миколай

Андрієві вечорниці

Колядуєм та щедруєм

Весела масляна

 

 

09.21

11.21

12.21

03.22

05.22

 

10.21

12.21

12.21

01.22

02.22

 

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ Внутрішня система - оцінювання якості освітньої діяльності (контрольна функція управління): вивчення стану організації освітнього процесу та процесів функціонування (охорона праці, безпека життєдіяльності, пожежна безпека, цивільний захист, медичне обслуговування, організація харчування тощо).

з/п

Форма проведення заходів

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

Примітка

1

Наказ

Готовність ЗДО до нового навчального року

 

09.21

 

Директор

 

 

Наказ

довідка

Створення  умов для розвитку  логіко-математичних   здібностей дітей

 

 

 

03.22

директор

 

 

Наказ

Проведення тижня безпеки життєдіяльності дитини

Підсумки місячника цивільного захисту

10.21

04.22.

10.21

Директор

 

 

Відвідування занять режимних моментів

Оцінювання якості освіти  роботи вихователя  до атестації

Протягом року

Директор

 

 

Наказ

організація харчування в ЗДО

 Протягом року

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки до плану роботи

 

План-циклограма внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості освітнього процесу

п/п

Зміст роботи

Дата

Форма

узагальнення

Відповідальні

Підсумковий контроль

1.

Готовність ЗДО до нового навчального року

вересень

наказ

Директор

Тематичне вивчення

3.

Створення  умов для розвитку  логіко-математичних   здібностей дітей

листопад

довідка,

наказ

Директор

Оперативний контроль

4.

Сформованість культурно  -  гігієнічних  навичок у дітей різновікової  групи

упродовж

року

картка

аналізу

Директор

5.

Рухова активність  дітей у режимі дня

упродовж

року

діловий

щоденник

Директор

6.

Стан ігрової діяльності в групі

упродовж

року

картка

аналізу

Директор

7.

Ефективність ранкової  гімнастики та  вправ після денного сну

упродовж

дня

Картка

аналіз

Директор

8.

Форми  роботи  з дітьми напередодні  свят

упродовж

року

діловий

щоденник

Директор

9.

Система роботи в куточку природи з дітьми

упродовж

року

Картка

аналіз

Директор

10.

Оцінка звукової культури та  граматичної будови мовлення дітей відповідно  до віку

упродовж

року

Картка

аналіз

Директор

11.

Аналіз навичок ліплення у дітей відповідно до вимог програми

упродовж

року

Картка

аналіз

Директор

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВЗ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

п/п

Форма проведення заходів

 

Зміст роботи

Термін

виконання

Відпові

да­льні

Примітка

1.

 

Систематично проводити інструктажі з працівниками ДНЗ.

упродовж

року

директор

 

2.

 

Планувати та проводити заняття і інші форми роботи за тематикою:

-   якщо ти вдома один;

-   користування електроприладами;

-   поведінка на дорогах;

-   поведінка на водоймах;

-   отруйні гриби і рослини;

-   гігієнічні навички дітей

 

1 раз на тиждень

 

Вихователь

 

3.

 

Проводити консультації, батьківські збори щодо попередження дитячого травматизму.

упродовж

року

директор,

вихователь

 

4.

 

Поповнювати інформаційні листи .

упродовж

року

вихователь

 

5.

 

Провести єдиний день знань правил дорожнього руху

вересень

вихователь

 

6.

 

Провести день знань з пожежної безпеки

10.21

04.22

 

вихователь

 

7.

 

Тиждень безпеки життєдіяльності

10.21

04.22

вихователь

 

8.

 

Провести єдиний день знань з цивільного захисту

квітень

вихователь

 

 

 

 

 

 

  План заходів з охорони дитинства;

з/п

Форма проведення заходів

Зміст роботи

Термін

виконання

Відпові

дальні

Примітка

 

Організаційна робота

2.

 

Визначити категорії родин, що вимагають індивідуального підходу, таких як неблагонадійні, неповні, багатодітні, молоді, родини біженців, родини, які мають всиновлених дітей або дітей під опікою.

вересень

директор

вихователь

 

 

3.

 

Організувати профілактичну роботу з родинами «соціального ризику», спрямовану на попередження бездоглядності й безпритульності дітей.

протягом року

вихователь

 

5.

 

Забезпечити надання необхідної соціально – психологічної допомоги та вжиття заходів щодо реабілітації дітей, що зазнали різні форми насильства у сім’ї таЗДО.

за потребою

вихователь

 

6.

 

 доповнити куточки державної символіки (Гімн, Прапор, Герб), стенди з пам’ятками для батьків,

І квартал навчального року

вихователь

 

8.

 

Провести Тиждень Безпеки життєдіяльності дитини

10.21

04.22

вихователь

 

Інформаційно – методичне забезпечення

2.

 

Провести консультації: 

«Здоровя дитини – багатство країни».  

«Роль батьків у виховання дитини».

 02.22

 

 

03.22

 

 

вихователь

 

3.

Анкетування вихователя.

03.22

директор

 

Організована діяльність з дітьми

1.

 

Тематичні бесіди, заняття:

«Уроки чемності для хлопчиків та дівчаток»

«Десять «Не можна» (що ми повинні знати і виконувати)

«Україна – моя держава»

 

«Я та моя небезпека»

«Найбільше багатство – здоров’я»

 

 

11.21

 

02.22

 

09.21

 

04.22

05.22

вихователь

 

2.

 

Організація дидактичних ігор з правового виховання.

протягом року

вихователь

 

3.

 

Читання художньої літератури, вивчення віршів з тематики правового виховання.

протягом року

вихователь

 

5.

 

Розваги:

Ляльковий театр «Кицькин дім»

«1 Червня – День захисту дітей»

 

10.21

 

06.22

вихователь

 

Робота з батьками

3.

 

Анкетування батьків  з охорони дитинства

квітень

вихователь

 

                       

·          

 

 

 

 

 

ПОГОДЖУЮ                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор                                                    Директор закладу  дошкільної

                                                                     освіти «Калинонька»  с.Мітлинці

ЗОШ 1-11ст с.Мітлинці                           Кунківської сільської ради

        А.В.Лапунько                         _________  В.В.Тихонюк

                                                                                                    «___» _________ 2021р

План спільної роботи закладу дошкільної освіти та закладу загальної середньої освіти (на основі Угоди про співпрацю);

 

з/п

Форма проведення заходів

Зміст роботи

Термін проведення

Відпові

дальні

 

 

1

Екскурсія

Екскурсія дітей до школи:

- знайомство дітей з класами, кабінетами,

бібліотекою, спортзалом

Протягом року

 

 

 

 

Круглий стіл

Обговорити план роботи по забезпеченню

наступності та перспективності в роботі

ЗДО і школи на 2021-2022  н.р.

03.22

 

 

 

Педагогічні посиденьки

Педагогічні зустрічі вчителя та

вихователя.

09.21

04.22

 

 

 

 

Взаємовідвідування занять та уроків

Протягом

року

 

 

 

 

 

Організація спільних виставок дитячих робіт з образотворчого мистецтва та ручної праці.

Згідно плану

 

 

 

 

 

Спільні дозвілля учнів початкових класів

та дошкільників:

- участь у підготовці та проведенні

сюрпризних моментів у святах та

розвагах;

 

Згідно плану

 

 

         
         
         
         

 

 

 

 

 

    Всі новини

    Контакти

    Адреса: с.Мітлинці Гайсинського району Вінницької області.

    Тел.: +380933764948

    Email: dnzmitlynci@ukr.net