Річний план

                                                                                                                          

                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                     Директор закладу дошкільної освіти

                                                                      Кунківської сільської ради

                                                         «Калинонька»  с.Мітлинці

                                                                      ___  В.В.Тихонюк

                                                            «___» _________ 2022р.

 

 

 

 

 

 

 

План роботи

 дошкільного навчального закладу «Калинонька» с. Мітлинці

Кунківської сільської ради

на 2022-2023 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1 Аналіз діяльності ЗДО за 2021-2022 навчальний рік   з визначенням річних завдань на майбутній період

Заклад дошкільної освіти  «Калинонька» Кунківської сільської ради знаходиться за адресою:23720 Вінницька обл.Гайсинський район с.Мітлинці вул. Т.Г.Шевченко 2. ЗДО працює за Базовим компонентом дошкільної освіти, який реалізується через освітню програму для дітей від двох до семи

років «Дитина».  Заклад  розрахований  на  20 місць. У 2021-2022 навчальному році заклад відвідували 15 дітей віком від 3-х до 6-ти років,  режим роботи  9 годин.

За штатним розписом у  закладі освіти працює 5 осіб.  З них 2

педагоги, 3 особи обслуговуючого персоналу. У складі педагогічного

колективу : директор – стаж роботи 34 роки,не повна  освіта вища; вихователь – стаж роботи18 років, освіта  вища. Педагогічним і обслуговуючим персоналом ЗДО укомплектований не повністю: відсутній  бухгалтер, музичний  керівник, медична  сестра,   оператора машинного прання.

Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвитку

освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту»,  Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), виконуючи завданняо світньої програми для дітей  від двох до семи років «Дитина»» та завдання на 2022-2023 навчальний рік, колектив закладу освіти  , колектив спрямовував свою діяльність на розв’язання наступних завдань:

1. Організація роботи з логіко-математичного розвитку дітей

2.Впроваджувати інноваційні технології у пізнавально-мовленнєвому розвитку вихованців через використання коректурних та мнемо таблиць.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2021 - 2022 освітньому

році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

У закладі проводились педгодини, на яких розглядались наступні

питання: стан фізкультурно-оздоровчої роботи профілактика дитячого

травматизму, охорона життя та здоров’я дітей, дотримання режиму дня,

забезпечення наступності для формування дітей старшого дошкільного віку

готовності до школи, взаємодія ЗДО із школою, сім’єю та громадськістю.

Підвищення рівня фахової майстерності для вихователя та працівників здійснювалась шляхом надання консультацій

З метою підвищення теоретичного рівня та професійної компетентності  продовжує  впровадження інноваційної технології «Навчання дітей читання за методикою Л. Шелестової», передового педагогічного досвіду   кращих педагогів району, а саме, Голуб Т.І, вихователя ЗДО №2 «Дзвіночок» Усенко Л.В, вихователя ЗДО №5 м. Гайсин, вихователя ЗДО№7 м.Гайсин «Берізка»Н.А.Чорної 

Протягом року в методичному кабінеті продовжувалась робота по

накопиченню інформаційних,  науково-методичних матеріалів. Методичний

кабінет поповнено навчально-методичною літературою. Були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали дидактичні ігри, поповенено ігрові осередки новими іграшками,  для організації освітньої роботи, виготовленні розвивальні та дидактичні ігри.

Упродовж   року вихователь   працювала   над самоосвітою з

теми          «Розвиток мовленнєвих  здібностей дітей у дошкільного віку».

Опрацювано матеріали новинок методичної літератури, періодичних видань щодо формування здатності дошкільника до активної мовленєвої діяльності

 «Навчання грамоти дітей за методикою Л. Шелестової».

З  цього  питання  зібрано  теоретичний  та  практичний матеріал.

Виготовлено дидактичні ігри, ілюстраційний та роздатковий матеріал.

Упродовж року методичний кабінет поповнювався науково-методичною літературою, рекомендаціями, розробками занять, зразками

планування та сценаріями свят і розваг. Систематизовано папки за освітніми

лініями, які містять теоретичний та практичні матеріали. а саме: різні види

ігор, конспекти занять, бесід.

Вихователь створила у групі якісне розвивальне середовище, збагачене

достатньою кількістю матеріалів для проведення різних видів дитячої

діяльності, креативного розвитку вихованців.

Освітній   процес   враховує   чергування   різних   видів

діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового і фізичного

навантаження. Вихователь значну увагу приділяє вихованню культурно-гігієнічних навичок, навичок самообслуговування.   Для  якісної реалізації

головних завдань було проведено  перевірку освітніх процесів

Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок,

що  вихователь веде систематичну та планову роботу,  що до організації

мовленнєвого середовища,  але результати вивчення свідчать, що є

необхідність врахувати у подальшій роботі наступні рекомендації:

 надавати дітям більше можливості  для самостійного здійснювати вибір

ігор, вправ, задач відповідно до власних інтересів та настрою.

         Вихователь та директор пройшли курс навчання відповідно до програми підвищення кваліфікації вихователів та директорів закладу дошкільної освіти при комунальному закладі віщої освіти «Вінницької академії безперервної освіти»  в 2023 році вихователь атестувалася на підтвердження кваліфікації.   

У  закладі дошкільної освіти відсутня посада медичної сестри. Медичне

обслуговування дітей закладу забезпечують працівники ФАПу та фахівці

районної, територіальної  лікарні.  

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.

Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя вихованців: виконання ранкової гімнастики, проведенні занять з фізичної культури, організації рухливих та спортивних ігор, загартування, масаж, піскова терапія, казкотерапія.

 Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при директорі, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Разом з позитивними напрацюваннями, варто відзначити, що ще є над чим працювати: спостерігається  невисока активність участі батьків в житті

 закладу дошкільної освіти, на шляху до покращення залишається робота, яка б

змогла активізувати всіх батьків настільки, аби їх участь у житті дошкільного

закладу зумовлювалась їх власним бажанням —  адже деяким батькам і по

нині бракує активної життєвої позиції щодо виховання і розвитку власної

дитини.

Педагогами  закладу проводиться робота з батьками та дітьми села, які

не відвідують ЗДО: проводяться бесіди,  надаються консультації. Ведеться облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають у селі. Список розподілений за роками народження, який періодично оновлюється та доповнюється.  

Значна увага приділялась харчуванню дітей.  Харчування в ЗДО здійснювалось відповідно до п.5 ст. Закону «Про дошкільну освіту», п.25 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», наказу Міністерства охорони здоров’я України 05.11.2021 № 2441 «Рекомендоване примірне чотиритижневе сезонне меню рекомендоване  для організацій триразового харчування дітей віком від 1 ДО 6(7) років в закладах освіти та інших організованих дитячих колективах на осінній період» за  порадами Євгенія Клопотенко. 

У  закладі дошкільної освіти  встановлено 3-х разове харчування. Керівником та кухарем закладу вчасно подається заявка-замовлення на постачання харчових

продуктів і продовольчої сировини в залежності від кількості дітей в дошкільному закладі та затверджених норм харчування.  Стан забезпечення закладу продуктами харчування залежав від рівня і обсягу фінансування підприємств, що постачають продукти харчування. Протягом навчального року харчування дітей частково відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість харчування коливалася у межах від 25 гривень до 28 гривень на одну дитину.

Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за

рахунок  коштів місцевого бюджету. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щоквартально проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Аналіз показав, що за 2022 рік

середнє виконання щоденних норм продуктів харчування становить 82,5%,

зокрема: м’ясо, м’ясопродукти - 98 %, риба - 88%, олія - 100%, масло

вершкове  - 98 %,  молоко - 100 %,  сир кисломолочний – 60 % ,  яйце -100 %, цукор - 100%, картопля - 100 %, овочі – 59%, фрукти -70%, соки - 100 %, хліб - 88%, борошно - 100 %,  крупи - 70 %, сир твердий -40%.  Таке виконання щоденних норм продуктів харчування пов’язане з високою вартістю на них.

Фінансово-господарська діяльність у ЗДО здійснювалась згідно з річним планом. Протягом 2021 - 2022 навчального року:

-  за рахунок субвенції сільської ради

Було придбано тен бойлера,тарілки,блендер морозильник вертикальний, комплект чорнил,медичні препарати першої необхідності, теплоізол + фольга, драбина розкладна,лопата снігова,кухоне приладдя, поліетиленові мішки пакети, туалетний папір паперові рушники, продукція для чищення, пергамент для випічки, парфюмерні засоби гігієни,  розвивальні іграшки, офісне устаткування та приладдя, тощо 

Утримання будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам.

Технічний стан будівлі задовільний. Територія закладу має естетичний вигляд , озеленена , повністю огороджена. Обладнання ігрового майданчика підтримується у належному стані. Прибирання майданчиків і всієї території здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави, обрізка дерев, прочищення  від снігу доріжок.

Підводячи підсумки, можна сказати, що  частина організація освітньої роботи з дітьми в 2021 -2022 н.р. була проведена на належному рівні, обрані форми роботи позитивно впливають на результативність та досягнення дітей.

На основі отриманих результатів аналізу можна виділити наступні недоліки:

- удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної

культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги

до вихователя працівників і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи з батьками та батьками вимушених переселенців;

-  Продовжувати працювати над зміцненням психофізичного здоров’я дітей вимушених переселенців  ;

-  впроваджувати в роботу нові ефективні оздоровчі технології;

-  потребує вдосконалення мовленнєвий та пізнавальний розвиток дітей.

   Враховуючи підсумки  роботи за 2021-2022 навчальний рік педагогічний колектив дошкільного закладу спрямовує свою діяльність у наступному навчальному році на такі основні завдання:

 

1ормування соціально - громадянської компетентності дітей дошкільного віку.

2.Впроваджувати інноваційні технології у пізнавально-мовленнєвому розвитку дошкільників через використання коректурних та мнемо таблиць.

 

 

 

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Нормативно-правові акти, відповідно до яких організовуватиметься освітній процес у закладах дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році (перелік не є вичерпним):

Закон України «Про освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України «Про дошкільну освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

Закон України «Про охорону дитинства»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (із змінами)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text

Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 86)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2021-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF#Text

Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти ) (нова редакція), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 № 33 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти ) нова редакція»

https://mon.gov.ua/.../Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho...

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.05.2014 № 648 «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0648729-14#Text

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.11.2021 № 1236 «Про затвердження Умов допуску асистента учня (дитини) до освітнього процесу для виконання його функцій та вимог до нього»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-22#Text

 

Додаткові джерела та рекомендації:

Лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2022 № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році»

https://mon.gov.ua/.../pro-okremi-pitannya-diyalnosti...

Лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 14.06.2022 № 03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»

https://document.vobu.ua/doc/13513

Лист Міністерства освіти і науки України від 22.06.2022 № 1/6894-22 «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період»

https://mon.gov.ua/.../pro-metodichni-rekomendaciyi-shodo...

Лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2022 № 1/8462-22 «Про оптимізацію виконання заходів з підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану

https://mon.gov.ua/.../pro-pidgotovku-zakladiv-osviti-do...

Лист Міністерства освіти і науки України від 15.06.2022 № 1/6435-22 «Щодо забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами»

https://znayshov.com/.../shchodo_zabezpechennia_osvity...

Лист Міністерства освіти і науки України від 16.03.2021 № 1/9-148 «Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти»

https://mon.gov.ua/.../shodo-metodichnih-rekomendacij-do...

Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2022 №1/3845-22 «Про рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні»

https://mon.gov.ua/.../pro-rekomendaciyi-dlya-pracivnikiv...

Лист Міністерства освіти і науки України від 17.03.2022 № 1/3475-22 «Про зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб»

https://mon.gov.ua/.../pro-zarahuvannya-do-zakladiv...

Лист Міністерства освіти і науки України від 22.06.2022 № 1/6887-22 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників»

https://mon.gov.ua/.../shodo-zberezhennya-merezhi...

Лист Міністерства освіти і науки України від 08.06.2022 № 4/1196-22 «Про методичні рекомендації щодо визначення освітніх труднощів та рівнів підтримки у дітей раннього та дошкільного віку»

https://mon.gov.ua/.../23/List.MON-4.1196-22-08.6.2022.pdf

Інформація щодо особливостей організації нового 2022/23 навчального року та рекомендації першочергових кроків із підготовки до нього https://mon.gov.ua/.../osoblivosti-organizaciyi-202223...

 

 

 

 


Розділ 2 Діяльність структур колегіального управління

Форма проведення заходів

 

Зміст роботи

Термін проведення

Відпові

дальні

Приміт

ка

 

1

Семінар  для директорів

 Онлайн навчання

 

Директор

 

 

2

Семінар для вихователів

Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних закладах

 

 

Вихователь

 

 

4

Загальні збори колективу

1Підсумки  роботи за 2021 – 2022н .р.затвердження плану роботи на 2022–2023 навчальний рік

2Готовність ЗДО до нового навчального року.

3.Затвердження    розкладу занять, графіку роботи.

01.092022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор,

 

 

5

Виробнича нарада

1.Готовність ЗДО до нового навчального року

2.Проведення ремонтних робіт приміщень закладу.

3.Обладнання групп ЗДО

4 Взаємодія ЗДО із загальноосвітнім навчальним закладом, сім’єю та громадськістю.

Виробничана рада:

1 Стан харчуваннядітей.

2.Кульнурно гігієнічні навички.

3 Дотримання санітарно-гігієнічних норм у ЗДО

Виробнича нарада:

1 Стан фізкультурно-оздоровчої роботи з  дітьми.

2. Станроботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей.

3.Дотримання режимів прогулянок та провітрювання.

Виробнича нарада:

1 Виконання річного плану роботи закладу за навчальний рік та оздоровчий період.

2.Забезпечення літнього оздоровлення дітей.

3 Природно-методичне  та навчально – виховне забезпечення

4. Готовність ЗДО до нового навчального року;

виконання річного плану роботи закладу за навчальний рік

 

09.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.22

 

 

 

 

 

03.22

 

 

 

 

 

 

 

 

05.22

директор

 

6

Підвищення кваліфікації (заходи з атестації, курси, участь у методичних заходах різного рівня)

Атестація педагогічних працівників

Онлайн вебінар

Всеосвіта https://www.youtube.com/watch?v=UILTMSTeox4

Перегляд вебінару

Тренінговий Центр Наталії Сабліної

«Перша психологічна допомога. Алгоритм дій

https://www.youtube.com/watch?v=TdUhe3aHBjg

Перегляд вебінару

ЮНІСЕФ

Як говорити з дитиною про війну. Техніки психологічної допомоги дитині.

https://www.youtube.com/watch?v=l_a1NBhztOs&t=2s

 

10.2022

 

протягом року

04.22

Директор

 

 

7

Накази

 Створення комісії з харчування,

 Створення комісії охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки,

Створення комісії організації та проведення експертизи цінності документів тощо

 

 

09.22

 

09.22

 

 

 

09.22

Директор

 

 

Розділ 11 Діяльність методичного кабінету

з/п

Форма проведення заходів

Зміст роботи

Термін проведення

Відпові

дальні

Примітка

1

 

 

 

 

 

1

 

Круглий стіл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виставка

-         Забезпечення  та впровадження медіозвязку  використання компютерних технологій

Підбір руханок ігор для дітей використовуючи програму МЕЕТ

-         Виготовити папки-пересувки, розробити методичні рекомендації, пам'ятки для

-         вихователів та батьків з питань дії працівників під час сигналу повітряна тривога

-         Організувати виставку дитячих робіт онлайн

 

Дари осені

Зима чарівниця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2022

 директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор

 

директор

 

 

 

 

2

Курсова перепідготовка

·         З метою підвищення науково-теоретичного рівня та професійної

·         компетентності відвідувати методичні заходи :

·         - наради,семінари для керівника,

·         - методичні об’єднання, семінари для вихователя;

·         - практичні заняття;

·         - майстер-класи.

·         Здійснити   підписку на періодичні фахові

видання.

З метою підвищення ефективності самоосвіти:

«Методика розвитку  мовлення вихованців»

- опрацювати методичні посібники, що будуть використовуватись в роботі протягом року;

- впроваджувати інноваційні методики.

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

Директор

 

4

Консультації

·         Консультація для вихователя

·          1Організація роботи ЗДО У 2022-2023 н.р. використовуючи компютерні технології

1.Працюємо з медіаресурсом

2. Методичні рекомендації та вимоги до підготовки і проведення інтегрованих занять з  дітьми  дошкільного віку онлайн.

·         3.Методи і прийоми керівництва проведення  інтегрованих занять  з пріорітетом  дітей старшого дошкільного віку

4.Як методично правильно організувати самостійну діяльність дошкільників під час війни?

5.Розвиток творчих здібностей у малюків картинки онлайн презентацій

·          

 

09.22

 

10.22

 

 

12.22

 

 

 

 

 

02.23

 

04.23

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ Адміністративно – господарська діяльність

з/п

Форма проведення заходів

Зміст роботи

Термін проведення

Відпові

дальні

1

забезпечення матеріально-технічних та навчально-методичних умов

 

Оформлення методичної сторінки на сайті закладу. Контроль за веденням документації, підготовка планів роботи, розкладів, графіків,

 

Здійснювати контроль за організацією харчування дітей.

Підготовка закладу до осінньо – зимового періоду

Упорядкувати територію закладу

Придбати миючі засоби

 Забезпечити заклад піском для посипання доріжок під час ожеледиці

 

Протягом року

 

1.

 

Протягом року

 

Вересень

Листопад - березень

 Директор

 

Директор

 

Директор

 

Директор

 

Сторож

 

 

 

·         інструктажі з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності тощо;

 

Відпрацювати алгоритм дій працівників закладу освіти під час повітряних тривог.

Еевакуація у бомбосховище/укриття, дій у разі обстрілу, мінної безпеки

·          

·         Опрацювання та вивчення посадових інструкцій; правил внутрішнього розпорядку; правил пожежної безпеки, правил цивільної оборони

·         Провести інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності (вступний, первинний на робочому місці, повторний, цільовий, позаплановий)

·         Проведення тижня безпеки з дітьми різновікової групи

·         Проведення «Місячника з цивільного захисту»

·         Практичне заняття. Надання першої допомоги при нещасних випадках

 

 

 

 

09.22

 

 

 

 

 

09.22

 

 

 

 

 

10.22

 

09-10. 22

 

 

10.22

 

 

Директор

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

Вихователь

 

Вихователь

 

 

Вихователь

 

·         санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу (гігієнічне навчання/виховання);

·          

·          

·          

·          

·          

Лікувально-профілактична робота: поглиблений огляд дітей 3 антропометричними вимірами

Контроль за термінами проходження персоналом медичного огляду

Бесіди з батьками: профілактика гострих кишкових та простудних захворювань

Бесіди з вихователем щодо ранкового прийому дітей та ведення відповідних журналів

Бесіди з помічниками вихователя щодо дотримання належного санітарно- гігієнічного стану приміщення

Бесіди з кухарем: вимоги до збереження продуктів та приготування страв; маркування посуду та санітарні правила миття посуду

Забезпечувати умови для неперевантаження дітей під час користування компютеро, гаджетами

Систематично проводити оздоровчо- загартувальні заходи в використанням сучасних оздоровчих технологій

Дотримання усіма працівниками закладу правил особистої гігієни

Раз в квартал

 

 

 

02.22

 

 

09,12.22

 

 

 

09.22

 

 

10.22

 

 

11.22

 

 

 

 

 

03.23

 

 

02.23

 

 

 

 

09.22

Директор

 

 

 

 

 

 

Розділ IV. Організаційно-педагогічна робота

з/п

Форма проведення заходів

Зміст роботи

Термін проведен

ня

Відповідальні

1

Батьківські збори

1.Про організацію освітньої  в воєнний час з дітьми онлайн в 2022-2023 н.р.

2.Спільна робота дошкільного закладу та громадськості щодо улаштування укриття та  щодо вирішення адміністративно-господарських

та освітніх  завдань.

3.Поради захисника

 

2 1.Готовність дітей до шкільного життя. підсумки спільної діяльності дошкільного закладу та родин

2Проблеми та завдання на

наступний навчальний рік.

 

Консультації для батьків

Поради з надання першої психологічної допомоги які пережили кризову подію

 

Підтримай дитину розклад цікавинок із дошкільником на тиждень

 

Поради від захисника України: МОН  розробило інформаційний комвкс для дітей у воєнний стан

 

Розвиток мовлення засобами художньої літератури використовуючи ютуб програми

 

09.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.23

 

 

 

 

 

 

 

09.22

 

 

11.22

 

 

 

01.23

 

 

 

04.23

 

 

 Директор

 

 

співпраця із закладами загальної середньої освіти, іншими установами та організація

ми

 

Обговорити та затвердити план наступності співпраці ЗДО  та школи.

Забезпечити взаємовідвідування педагогами ЗДО та вчителями занять в ЗДО та уроків в школі, з метою вивчення стану освітнього

процесу.

Організувати та провести екскурсії дітей до школи:  

 -Свято першого дзвоника;  

- -до шкільної  бібліотеки, комп’ютерного

класу.

Залучити учнів початкових класів:

взяти участь у святах , розвагах, конкурсах, тетралізованих дійствах;

- до  шефської  допомоги  ЗДО.

09.22

 

 

 

03.23

 

 

 

 

 

 

12.22

 

 

Протягом року

Директор

 

Проведення спільних заходів з фізкультур

но-оздоровчого, художньо-естетичного циклів

 

Свята

День знань

Осінні забаганки

Новорічне свято

Свято весна красна

Допобачення сад

Розваги

Козацькому роду немає переводу

 Св.Миколай на свято вирушай

Андрієві вечорниці

Колядуєм та щедруєм

Весела масляна

 

 

09.22

11.22

12.22

03.23

05.23

 

10.23

12.23

12.23

01.23

02.22

 

Директор

 

Поради для батьків

 

«Поради батькам, як підтримати дитину під час війни»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ Внутрішня система - оцінювання якості освітньої діяльності (контрольна функція управління): вивчення стану організації освітнього процесу та процесів функціонування (охорона праці, безпека життєдіяльності, пожежна безпека, цивільний захист, медичне обслуговування, організація харчування тощо).

з/п

Форма проведення заходів

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

Примітка

1

Наказ

Готовність ЗДО до нового навчального року

 

09.22

 

 

 

 

Наказ

довідка

Створення  умов для проведення інтегрованих занять з пріорітетом мовленнєвих завдань

 

 

 

03.23

 

 

 

Наказ

Проведення тижня безпеки життєдіяльності дитини

Підсумки місячника цивільного захисту

10.22

04.23.

10.22

 

 

 

Відвідування занять режимних моментів

Оцінювання якості освіти  роботи вихователя 

Протягом року

 

 

 

Наказ

організація харчування в ЗДО

 Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки до плану роботи

 

 План-циклограма внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості освітнього процесу

п/п

Зміст роботи

Дата

Форма

узагальнення

Відповідальні

Підсумковий контроль

1.

Готовність ЗДО до нового навчального року

вересень

наказ

Директор

Тематичне вивчення

3.

Створення  умов для проведення інтегрованих занять з приорітетом мовленнєвого розвитку

листопад

довідка,

наказ

Директор

Оперативний контроль

4.

Вміння педагога організувати пізнавально-пошукову та самостійну діяльність

упродовж

року

картка

аналізу

Директор

5.

Використання атрибутики та її доцільність

упродовж

року

діловий

щоденник

Директор

6.

Стан ігрової діяльності в групі

упродовж

року

картка

аналізу

Директор

7.

Доцільність вибору обєкта спостереження оптимальність обсягу бесіди

упродовж

дня

Картка

аналіз

Директор

8.

Сюрпризні моменти

упродовж

року

діловий

щоденник

Директор

9.

Дотримання санітарно-гігієнічних умов під час організації трудових процесів

упродовж

року

Картка

аналіз

Директор

10.

Оцінка звукової культури та  граматичної будови мовлення дітей відповідно  до віку

упродовж

року

Картка

аналіз

Директор

11.

Аналіз навичок малювання у дітей відповідно до вимог програми

упродовж

року

Картка

аналіз

Директор

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

п/п

Форма проведення заходів

 

Зміст роботи

Термін

виконання

Відпові

да­льні

Примітка

1.

 

Систематично проводити інструктажі з працівниками ДНЗ.

упродовж

року

директор

 

2.

 

Планувати та проводити заняття і інші форми роботи за тематикою:

-   якщо ти вдома один;

-   користування електроприладами;

-   поведінка на дорогах;

-   поведінка на водоймах;

-   отруйні гриби і рослини;

-   гігієнічні навички дітей

 

1 раз на тиждень

 

Вихова

тель

 

3.

 

Проводити консультації, батьківські збори щодо попередження дитячого травматизму.

упродовж

року

директор,

вихова

тель

 

4.

 

Поповнювати інформаційні листи .

упродовж

року

вихователь

 

5.

 

Провести єдиний день знань правил дорожнього руху

вересень

вихователь

 

6.

 

Провести день знань з пожежної безпеки

10.22

04.23

 

вихователь

 

7.

 

Тиждень безпеки життєдіяльності

10.22

04.23

вихователь

 

8.

 

Провести єдиний день знань з цивільного захисту

квітень

вихователь

 

 

             

 

 

 

  План заходів з охорони дитинства;

з/п

Форма проведення заходів

Зміст роботи

Термін

виконання

Відпові

дальні

Примітка

 

Організаційна робота

2.

 

Визначити категорії родин, що вимагають індивідуального підходу, таких як неблагонадійні, неповні, багатодітні, молоді, родини біженців, родини, які мають всиновлених дітей або дітей під опікою.

вересень

директор

вихователь

 

 

3.

 

Організувати профілактичну роботу з родинами «соціального ризику», спрямовану на попередження бездоглядності й безпритульності дітей.

протягом року

вихователь

 

5.

 

Забезпечити надання необхідної соціально – психологічної допомоги та вжиття заходів щодо реабілітації дітей, що зазнали різні форми насильства у сім’ї та ЗДО.

за потребою

вихователь

 

6.

 

 доповнити куточки державної символіки (Гімн, Прапор, Герб), стенди з пам’ятками для батьків,

І квартал навчального року

вихователь

 

8.

 

Провести Тиждень Безпеки життєдіяльності дитини

10.22

квітень

вихователь

 

Інформаційно – методичне забезпечення

2.

 

Провести консультації: 

«Здоровя дитини – багатство країни».  

«Роль батьків у виховання дитини».

 02.23

 

 

03.23

 

 

вихователь

 

3.

Анкетування вихователя.

березень

директор

 

Організована діяльність з дітьми

1.

 

Тематичні бесіди, заняття:

«Уроки чемності для хлопчиків та дівчаток»

«Десять «Не можна» (що ми повинні знати і виконувати)

«Україна – моя держава»

 

 «Я та моя небезпека»

«Найбільше багатство – здоров’я»

 

 

11.22

 

02.23

 

09.22

 

04.23

05.23

вихователь

 

2.

 

Організація дидактичних ігор з правового виховання.

протягом року

вихователь

 

3.

 

Читання художньої літератури, вивчення віршів з тематики правового виховання.

протягом року

вихователь

 

5.

 

Розваги:

Ляльковий театр «Ріпка»

«1 Червня – День захисту дітей»

 

10.22

 

06.23

вихователь

 

Робота з батьками

3.

 

Анкетування батьків  з охорони дитинства

квітень

вихователь

 

                       

·          

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖУЮ                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор                                                    Директор закладу дошкільної  

                                                                      освіти «Калинонька»  с.Мітлинці

                                                                      Кунківської сільської ради

                                                            _________  В.В.Тихонюк

                                                                                                    «___» _________ 2022р

План спільної роботи закладу дошкільної освіти та закладу загальної середньої освіти (на основі Угоди про співпрацю);

 

з/п

Форма проведення заходів

                        Зміст роботи

Термін проведення

Відпові

дальні

 

 

1

Екскурсія

Екскурсія дітей до школи:

- знайомство дітей з класами, кабінетами,

бібліотекою, спортзалом

Протягом року

 

 

 

 

Круглий стіл

Обговорити план роботи по забезпеченню

наступності та перспективності в роботі

ЗДО і школи на 2021-2022  н.р.

03.23

 

 

 

Педагогічні посиденьки

Педагогічні зустрічі вчителя та

вихователя.

09.22

04.23

 

 

 

 

Взаємовідвідування занять та уроків

Протягом

Року

 

 

 

 

 

Організація спільних виставок дитячих робіт з образотворчого мистецтва та ручної праці.

Згідно плану

 

 

 

 

 

Спільні дозвілля учнів початкових класів

та дошкільників:

- участь у підготовці та проведенні

сюрпризних моментів у святах та

розвагах;

 

Згідно плану

 

 

         
         
         
         

                                               

    Всі новини

    Контакти

    Адреса: с.Мітлинці Гайсинського району Вінницької області.

    Тел.: +380933764948

    Email: dnzmitlynci@ukr.net