Сторінка директора

 

  

Звіт керівника закладу дошкільної освіти

«Калинонька» с.Мітлинці Кунківської сільської ради Тихонюк Валентини Володимирівни за 2021-2022 навчальний рік

 

Заклад дошкільної освіти  «Калинонька»  с.Мітлинці Кунківської сільської ради знаходиться за адресою:23720 Вінницька обл. Гайсинський район с.Мітлинці вул. Т.Г.Шевченко 2. ЗДО працює за Базовим компонентом дошкільної освіти, який реалізується через освітню програму для дітей від двох до семи років  програми «Дитина».  Заклад  розрахований  на  20 місць. У 2021-2022 навчальному році заклад відвідували 17 дітей віком від 3-х до 6-ти років,  режим роботи  9 годин.

За штатним розписом у дошкільному закладі працює 5 осіб.  З них 2

педагоги, 3 особи обслуговуючого персоналу. У складі педагогічного

колективу : директор – стаж роботи 34 роки,не повна  освіта вища; вихователь – стаж роботи18 років, освіта  вища. Педагогічним і обслуговуючим персоналом ЗДО укомплектований не повністю: відсутній  бухгалтер, музичний  керівник, медична  сестра,   оператора машинного прання.

Керуюся в своїй роботі  основними положеннями «Національної доктрини розвитку освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту»,  Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція),законами, листами положеннями МОН України виконую завдання освітньої програми для дітей  від двох до семи років «Дитина»» та завданнями  на 2021-2022 навчальний рік, керований мною  колектив закладу освіти  , спрямовував свою діяльність на розв’язання наступних завдань:

1. Організація роботи з логіко-математичного розвитку дітей

2.Впроваджувати інноваційні технології у пізнавально-мовленнєвому розвитку дошкільників через використання коректурних та мнемо таблиць.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2021 - 2022 освітньому

році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

У закладі проводила педгодини, на яких розглядались наступні

питання: стан фізкультурно-оздоровчої роботи профілактика дитячого

травматизму, охорона життя та здоров’я дітей, дотримання режиму дня,

забезпечення наступності для формування дітей старшого дошкільного віку

готовності до школи, взаємодія ЗДО із школою, сім’єю та громадськістю тощо.

Підвищення рівня фахової майстерності для вихователя та працівників здійснювалась шляхом надання консультацій, проходження курсів підвищення кваліфікації при Вінницькій обласній військові адміністрації комунальному закладі вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти»

З метою підвищення теоретичного рівня та професійної компетентності  продовжує  впровадження інноваційної технології «Навчання дітей читання за методикою Л. Шелестової», передового педагогічного досвіду   кращих педагогів району, а саме, Голуб Т.І, вихователя ЗДО №2 «Дзвіночок» Усенко Л.В, вихователя ЗДО №5 м. Гайсин, вихователя ЗДО№7 м.Гайсин «Берізка»Н.А.Чорної 

Протягом року в методичному кабінеті продовжувала робота по

накопиченню інформаційних,  науково-методичних матеріалів. Методичний

кабінет поповнено навчально-методичною літературою. Були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали дидактичні ігри, поповенено ігрові осередки новими іграшками,  для організації освітньої роботи, виготовленні розвивальні та дидактичні ігри.

Упродовж   року вихователь   працювала   над самоосвітою з

теми          «Розвиток мовленнєвих  здібностей дітей у дошкільного віку».

Опрацювано матеріали новинок методичної літератури, періодичних видань щодо формування здатності дошкільника до активної мовленєвої діяльності

 «Навчання грамоти дітей за методикою Л. Шелестової».

З  цього  питання  зібрано  теоретичний  та  практичний матеріал.

Виготовлено дидактичні ігри, ілюстраційний та роздатковий матеріал.

Упродовж року методичний кабінет поповнювався науково-методичною літературою, рекомендаціями, розробками занять, зразками

планування та сценаріями свят і розваг. Систематизовано папки за освітніми

лініями, які містять теоретичний та практичні матеріали. а саме: різні види

ігор, конспекти занять, бесід.

Вихователь створила у групі якісне розвивальне середовище, збагачене

достатньою кількістю матеріалів для проведення різних видів дитячої

діяльності, креативного розвитку вихованців.

Освітній   процес   враховує   чергування   різних   видів

діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового і фізичного

навантаження. Вихователь значну увагу приділяє вихованню культурно-гігієнічних навичок, навичок самообслуговування.   Для  якісної реалізації

головних завдань було проведено  перевірку освітніх процесів

Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок,

що  вихователь веде систематичну та планову роботу,  що до організації

мовленнєвого середовища,  але результати вивчення свідчать, що є

необхідність врахувати у подальшій роботі наступні рекомендації:

 надавати дітям більше можливості  для самостійного здійснювати вибір

ігор, вправ, задач відповідно до власних інтересів та настрою.

         Вихователь та директор пройшли курс навчання відповідно до програми підвищення кваліфікації вихователів та директорів закладу дошкільної освіти при комунальному закладі віщої освіти «Вінницької академії безперервної освіти»  в 2023 році вихователь атестувалася на підтвердження кваліфікації.   

У дошкільному закладі відсутня посада медичної сестри. Медичне

обслуговування дітей закладу забезпечують працівники ФАПу та фахівці

районної, територіальної  лікарні.  

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.

Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя вихованців: виконання ранкової гімнастики, проведенні занять з фізичної культури, організації рухливих та спортивних ігор, загартування, масаж, піскова терапія, казкотерапія.

 Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при директорі, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Разом з позитивними напрацюваннями, варто відзначити, що ще є над чим працювати: спостерігається  невисока активність участі батьків в житті

дошкільного закладу, на шляху до покращення залишається робота, яка б

змогла активізувати всіх батьків настільки, аби їх участь у житті дошкільного

закладу зумовлювалась їх власним бажанням —  адже деяким батькам і по

нині бракує активної життєвої позиції щодо виховання і розвитку власної

дитини.

Педагогами  закладу проводиться робота з батьками та дітьми села, які

не відвідують ЗДО: проводяться бесіди,  надаються консультації. Ведеться облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають у селі. Список розподілений за роками народження, який періодично оновлюється та доповнюється.  

Значна увага приділялась харчуванню дітей.  Харчування в ЗДО здійснювалось відповідно до п.5 ст. Закону «Про дошкільну освіту», п.25 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», наказу Міністерства охорони здоров’я України 05.11.2021 № 2441 «Рекомендоване примірне чотиритижневе сезонне меню рекомендоване  для організацій триразового харчування дітей віком від 1 ДО 6(7) років в закладах освіти та інших організованих дитячих колективах на осінній період» за  порадами Євгенія Клопотенко. 

У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування. Керівником та кухарем закладу вчасно подається заявка-замовлення на постачання харчових

продуктів і продовольчої сировини в залежності від кількості дітей в дошкільному закладі та затверджених норм харчування.  Стан забезпечення закладу продуктами харчування залежав від рівня і обсягу фінансування підприємств, що постачають продукти харчування. Протягом навчального року харчування дітей частково відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість харчування коливалася у межах від 25 гривень до 28 гривень на одну дитину.

Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за

рахунок  коштів місцевого бюджету. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щоквартально проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Аналіз показав, що за 2022 рік

середнє виконання щоденних норм продуктів харчування становить 82,5%,

зокрема: м’ясо, м’ясопродукти - 98 %, риба - 88%, олія - 100%, масло

вершкове  - 98 %,  молоко - 100 %,  сир кисломолочний – 60 % ,  яйце -100 %, цукор - 100%, картопля - 100 %, овочі – 59%, фрукти -70%, соки - 100 %, хліб - 88%, борошно - 100 %,  крупи - 70 %, сир твердий -40%.  Таке виконання щоденних норм продуктів харчування пов’язане з високою вартістю на них.

Фінансово-господарська діяльність у ЗДО здійснювалась згідно з річним планом. Протягом 2021 - 2022 навчального року:

-  за рахунок субвенції сільської ради

Було придбано тен бойлера,тарілки,блендер морозильник вертикальний, комплект чорнил,медичні препарати першої необхідності, теплоізол + фольга, драбина розкладна,лопата снігова,кухоне приладдя, поліетиленові мішки пакети, туалетний папір паперові рушники, продукція для чищення, пергамент для випічки, парфюмерні засоби гігієни,  розвивальні іграшки, офісне устаткування та приладдя, тощо 

Утримання будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам.

Технічний стан будівлі задовільний. Територія закладу має естетичний вигляд , озеленена , повністю огороджена. Обладнання ігрового майданчика підтримується у належному стані. Прибирання майданчиків і всієї території здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави, обрізка дерев, прочищення  від снігу доріжок.

Підводячи підсумки, можна сказати, що  частина організація освітньої роботи з дітьми в 2021 -2022 н.р. була проведена на належному рівні, обрані форми роботи позитивно впливають на результативність та досягнення дітей.

На основі отриманих результатів аналізу можна виділити наступні недоліки:

- удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної

культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги

до вихователя працівників і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи з батьками та батьками вимушених переселенців;

-  Продовжувати працювати над зміцненням психофізичного здоров’я дітей вимушених переселенців  ;

-  впроваджувати в роботу нові ефективні оздоровчі технології;

-  потребує вдосконалення мовленнєвий та пізнавальний розвиток дітей.

   Враховуючи підсумки  роботи за 2021-2022 навчальний рік педагогічний колектив дошкільного закладу спрямовує свою діяльність у наступному навчальному році на такі основні завдання:

 

1ормування соціально - громадянської компетентності дітей дошкільного віку.

2.Впроваджувати інноваційні технології у пізнавально-мовленнєвому розвитку дошкільників через використання коректурних та мнемо таблиць.

    Всі новини

    Контакти

    Адреса: с.Мітлинці Гайсинського району Вінницької області.

    Тел.: +380933764948

    Email: dnzmitlynci@ukr.net